Czym jest Akademia Kodowania?

Akademia Kodowania, jest pierwszą w Przemyślu i powiecie przemyskim szkołą programowania przeznaczoną dla dzieci i młodzieży. W naszej Akademii uczymy dzieci i młodzież nie tylko programowania, ale przede wszystkim logicznego myślenia, konsekwencji w działaniu, ale co najważniejsze przygotowujemy je do tego, by w przyszłości poradziły sobie na rynku pracy.

Akademia Kodowania jest naszą odpowiedzią na potrzeby dzieci i rodziców dotyczące nauki programowania. W polskiej edukacji, zauważamy brak poważnych inicjatyw związanych ze zmianą programu nauczania w dziedzinie technologii informacji (informatyki i programowania). Na zajęciach komputerowych dzieci uczą się głównie obsługi programów biurowych MS Office. Obsługa pakietów biurowych nie jest informatyką i choć umiejętność ta jest zwykle potrzebna, to dzieci zwykle i tak same ją przyswajają bez spędzania nad tym całych lat w szkole.

Zajęcia kodowania są skierowane do wszystkich dzieci. Są dla każdego, tak jak nauka języka angielskiego. To, czego będziemy uczyć, to po prostu sposób komunikowania się z komputerem. Wierzymy, że posługiwanie się nowymi technologiami jest kluczową kompetencją w życiu zawodowym i społecznym przyszłych pokoleń.

Naszym celem jest uruchamianie pokładów kreatywności drzemiących w Twoim Dziecku, ale także uczenie myślenia projektowego, kreatywności, umiejętności pracy w grupie i konsekwencji w działaniu. Tego właśnie wymaga KODOWANIE.

Akademia Kodowania, łączy przyjemne z pożytecznym, to znaczy doskonałą zabawę rozwijającą kreatywne myślenie z nauką przedmiotów ścisłych. Dzięki uczestnictwu w naszych zajęciach, nauka ścisłych przedmiotów staje się prostsza, dzięki temu że uczestnicy posiadają nadzwyczajną motywację wynikającą z połączenia nauki z jedną z największych pasji młodych osób – grami komputerowymi.

Copyright © 2024 Akademia Kodowania.