Płatności

Pierwsze zajęcia z programowania są całkowicie bezpłatne, po tych zajęciach uczeń (i rodzice) decyduje czy chce kontynuować swoją przygodę z kodowaniem czy nie.
Jeżeli uczeń/rodzic zainteresuje się naszą ofertą, podpisywana jest umowa na usługi szkoleniowe pomiędzy Akademią Kodowania a rodzicem ucznia. Po podpisaniu umowy, opłaty za zajęcia są realizowane przez rodzica ucznia zgodnie z otrzymanym harmonogramem. Brak zrealizowania wpłaty wyklucza ucznia z zajęć.

W każdym semestrze, w każdej grupie wiekowej odbędzie się 15, dwugodzinnych zajęć. W każdym tygodniu jedno spotkanie (2×45 min).
Możliwe są dwie opcje wpłat: miesięczna i semestralna. W przypadku wpłat miesięcznych, koszt jednego dwugodzinnego spotkania wyniesie: 40 zł, przy płatnościach semestralnych: 450 zł /semestr (15 tyg)

Promocje
Rodzeństwo w Akademii kodowania:
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego Korzystającego będącego członkiem rodziny Zamawiającego, drugiemu oraz każdemu kolejnemu Korzystającemu przysługuje rabat w wysokości 10% od podstawowej ceny usługi w wybranym sposobie płatności. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest terminowe uiszczenie opłaty za zajęcia. (*)

Ambasador Akademii kodowania:
Promocja polega na obniżeniu o 10% od podstawowej ceny usługi, w wybranym sposobie płatności na czas jednego pełnego semestru każdej polecającej osobie. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest terminowe uiszczenie opłaty przez Polecającego i Polecanego. (*)

(*) promocje się nie łączą

 

Copyright © 2024 Akademia Kodowania.